Vi tilbyr

Vi tilbyr kvalitet som for oss betyr at barna har: God plass å boltre seg på inne som ute i trygge og barnevennlige omgivelser. Et godt, stabilt og kompetent personale som består av begge kjønn. God omsorg med vekt på trygghet og omsorg. Alle barna skal bli sett og hørt hver dag av de voksne. Sosial kompetanse vektlegges. Barns medvirkning og danning. Sunt kosthold- Vi er "En 5 om dagen barnehage:" Foreldres ønsker og behov for sitt barn blir tatt på alvor. Alt dette og mye mer får du og ditt barn om du velger oss!

Vi jobber målrettet mot de føringer som Rammeplanen for barnehagen setter. Barnehagedagen er ispedd aktiviteter tilpasset hver aldersgruppe.

De eldste  jobber med skoleforberedelser kontinuerlig sammen med pedagogene som tilrettelegger opplegg som rettes mot skolestart. Fokus er å lære selvstendighet,(skrive navnet sitt, gjenkjenne bokstaver, tall, rom, form og mengder m.m)

Ellers er barnehagedagene ispedd stor variasjon som spenner fra formingsaktiviteter til musikk, dans,drama og fysisk fostring.

Utelek og turer: Alle barna er på tur hver uke. De aller minste  i nærområdet,de eldste på lengre utfarter. Vi fokuserer på at barna skal lære seg å bruke kroppen ved at de må lære seg å gå til å fra på turer i nærområdet. Når barna forlater barnehagen ved skolestart er de fleste i stand til å gå opp i mot 5-6 km pr.tur, det vil si f.eks fra Håpet hvor barnehagen ligger til Charlottenlund med  retur.