2 AVDELINGS BARNEHAGE I TRYGGE OG SKJERMEDE OMGIVELSER I BYDEL HÅPET.

Polarhagen barnehage AS - en av 25 IBID barnehager Åpningstid 0700-1630. 34 barn- 5 pedagoger, 1 fagarbeider, 3 assistenter Alle kan søke plass i Polarhagen barnehage. Prisen er kr 3160,- pr. måned inklusiv kost for 1 barn, kr. 5477,- for 2 barn. Juli er betalingsfri. Søknader behandles fortløpende om det blir ledige plasser i løpet av året. Link til søknad om barnehageplass på Tromsø Kommunes hjemmeside. Barnehageportalen.

 

EKVATOR. (1-2 ÅR)

Vi har en egen avdelig hvor barn i alderen 1-2 år er samlet. Her er det innredet slik at alt er tilrettelagt for de aller minste med leker og utstyr som er tilpasset den "sensomotoriske fasen" som barna er i når de er "nye i livet." De voksne som jobber på denne avdelingen er opptatt av å gi de aller minste en trygg og god start på årene i barnehagen skjermet fra støy og høyt tempo som kan prege avdelinger med eldre barn.

NORDPOLEN OG SYDPOLEN ( sammenslåtte avdelinger)(2-6 ÅR)

Når barna er mellom 2 og 3 år vil de bli flyttet over på denne avdelingen.Barnets modenhet for flytting vil bli vurdert. Ingen barn skal føle seg utrygge og overflytting skjer gradvis. De voksne samarbeider tett mellom avdelingene så alle voksne som jobber her er kjent for alle barna.Her er det tilrettelagte aktiviteter for barn i alle alderstrinn fra de er 2 år til de begynner på skolen.  Barna vil i perioder av dagen bli inndelt i  grupper hvor aktivitetene er  tilpasset hvert alderstrinn eller barna får velge selv aktiviteter sammen med andre barn. Barns medvirkning.

 Vi fokuserer på at barna skal like å være ute og vi går mye på turer i nærmiljøet, og bruker ellers naturen på Tromsøya til turer i skog og fjære for å utforske hva som finnes i naturen.

Siste året før skolestart går barna i førkolegruppe med tilrettelagte aktiviteter som skal gjøre dem godt forberdt på hva som venter dem når skoletiden starter.