Hvem er vi?

VELKOMMEN TIL OSS. I Polarhagen barnehage er barnet i sentrum, og barna blir tatt på alvor. Barna blir sett og hørt og de får selv bidra sammen med de voksne til å gjøre barnehagehverdagen til en god opplevelse fra de begynner i barnehagen fram mot skolestart. Sammen med aktive og inspirerte voksne får de tilbud om varierte aktiviteter inne som ute. Barns medvirkning ved å gi barna rom til lek og utvikling gjennom leken, og lytte til hva som bor i hvert enkelt barn - la dem medvirke i alle deler av hverdagen.