Varierte aktiviteter

I vår barnehage er barnet i fokus og et dyktig og stabilt personale gir en trygg hverdag fra barnet starter i barnehagen til det begynner på skolen .Vi gir et variert tilbud som spenner fra turer i skogen og i fjæra samt , skigåing og aking. Sosial kompetanse- språkutvikling- skoleforberedende aktiviteter -forming- konstruksjonslek, rollelek osv. De selvvalgte aktivitetene er og med på å utvikle fantasi og kreativitet. Rammeplanen ligger i bunnen for alle våre tilbud som vil gjøre barna godt forberedt til skolestart.